Kurs pierwszej pomocy

4 września 2013 r. duża grupa nauczycieli z naszych szkół wzięła udział w kilkugodzinnym kursie udzielania pierwszej pomocy prowadzonym przez instruktora medycyny ratunkowej. Uczestnicy spotkania mogli przypomnieć sobie najważniejsze zasady udzielania pomocy przedmedycznej, a w części warsztatowej – doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie. Codzienne sytuacje pokazują, że umiejętnie udzielona pierwsza pomoc może uratować komuś życie, dlatego zachęcamy wszystkich, aby w miarę możliwości korzystali z podobnych szkoleń.

Czy znacie te numery?

112 – Europejski Numer Alarmowy

997 – Policja

998 – Straż Pożarna

999 – Pogotowie Ratunkowe

 

SMP


Galeria | Archiwum