Edukacja przygodą

W dniach 24 i 25 maja miałam przyjemność wziąć udział w II ogólnopolskiej konferencji „Edukacja przygodą” poświęconej zagadnieniom outdoor&adventure education w Polsce (zwanego czasem wychowaniem przez przygodę, pedagogiką przygody, wychowaniem plenerowym, turystyką aktywną lub pedagogiką przeżyć). Konferencja była spotkaniem teoretyków z praktykami takich dziedzin jak: outdoor/adventure education, experiental learning, wychowania plenerowego, edukacji przyrodniczej i ekologicznej, edukacji alternatywnej i nieformalnej.

 front_maly

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele środowisk akademickich (badacze, teoretycy) i środowisk oświatowych (kadra kształcąca nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży), praktyków „pedagogiki przygody” (nauczycieli, edukatorów, twórców programów i projektów, działaczy stowarzyszeń), doktorantów, studentów. Organizatorami II edycji ogólnopolskiej konferencji „Edukacja Przygodą” był Wydział Pedagogiczny UW, AWF, Pracownia Nauki i Przyrody, Fundacja Nasza Ziemia. Gospodarzem konferencji była Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Rekreacji).

W programie konferencji znalazły się zarówno wystąpienia prezentujące konkretne projekty jak i podsumowania badań naukowych we wspomnianych dziedzinach. Konferencji towarzyszył szereg warsztatów praktycznych, prowadzonych przez specjalistów z konkretnych dziedzin. Warsztaty dotyczyły adventure education dla osób niepełnosprawnych, prowadzenia ćwiczeń integracyjnych w oparciu o realne doświadczenia uczestników, wykorzystania gier symulacyjnych i miejskich w edukacji, praktycznej edukacji przyrodniczej.

Anna Komorowska–Zaremba

 

 


Galeria | Archiwum