X Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO

W piękny kwietniowy weekend 20. i 21.04. odbył się X Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO.

To najważniejsze spotkanie przedstawicieli wszystkich środowisk naszego stowarzyszenia, w czasie którego zostały omówione najważniejsze sprawy STO – podsumowano pracę władz ostatniej kadencji, dokonano zmian w statucie, zatwierdzono strategię do 2016 r., a przede wszystkim wybrano władze Towarzystwa na kolejną kadencję.

Prezesem STO została ponownie wybrana dr Anna Okońska-Walkowicz

 Anna Okońska-Walkowicz

Delegatami z naszej szkoły były pani Agnieszka Nowińska-Samsel i pani Beata Wiśniewska-Tomczak.


Galeria | Archiwum