Walne Zebranie naszego Koła 11.03.2010.

W dniu 11 marca 2010 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 16 STO, na którym dokonano wyboru władz Koła na VI kadencję.

Prezesem SKT nr 26 STO została p. Marzenna Zapalska

Do Zarządu Koła wybrani zostali:
p. Barbara Bajorek
p. Urszula Creamer
p. Anna Czamarska
p. Katarzyna Michalska
p. Paweł Siekierzyński

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
p. Bożena Bratkowska
p. Joanna Kosmalska
p. Andrzej Świetlik

Delegatami SKT nr 26 na Zjazd STO zostały:
p. Beata Wiśniewska-Tomczak
p. Marzenna Zapalska

 

           Marzenna Zapalska                           Beata Wiśniewska-Tomczak
           Prezes Zarządu Koła                             Dyrektor ZSS nr 16 STO            


Galeria | Archiwum