W dniu 7 marca 2013 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 16 STO.

W czasie zebrania Prezes Koła przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres VIII kadencji. Członkowie Koła udzielili Zarządowi absolutorium.

Następnie odbyła się merytoryczna dyskusja nad kierunkami działalności Koła w kolejnej, IX kadencji oraz wybory władz: Zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na VIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO.

Oto wybrane osoby:

Prezes Zarządu SKT nr 26 STO – Marzenna Zapalska

Członkowie Zarządu Koła

– Barbara Bajorek
– Romana Jastrzebska
– Katarzyna Michalska
– Izabela Nikiel
– Paweł Siekierzyński

Komisja Rewizyjna

– Bożena Bratkowska
– Joanna Król-Sroczyńska
– Andrzej Świetlik

Delegaci na VIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO:

– Agnieszka Nowińska-Samsel
– Beata Wiśniewska-Tomczak

 

 

Życzymy udanej kadencji!

 

              Marzenna Zapalska                             Beata Wiśniewska-Tomczak
             Prezes Zarządu Koła                               Dyrektor ZSS nr 16 STO  

 

 

 

 


Galeria | Archiwum