„Niektórzy lubią poezję”... W. Szymborska

 

„Oto dom mój: cztery ściany wiersza
W mojej pięknej ojczyźnie-polszczyźnie

J. Tuwim

 

Regulamin  szkolnego konkursu recytatorskiego

 

1. Konkurs  odbędzie się  w naszym szkolnym Klubie 27 lutego - początek o godz.12.00

Najpierw przesłuchamy  klasy 1-3 SP, potem klasy starsze (godzinę podamy). Chętni  z klas 1-3 zgłoszą się u swoich wychowawczyń, a recytatorzy z klas   4-6 i gimnazjum  powinni zgłosić się do Anny Łąckiej  do 18.02. Koniecznie do tego dnia!

Do  końca lutego polonistki służą radą, konsultacjami (trzeba się umówić).

2. W jury zasiądą: aktorka, , dyrekcja,  polonistka.

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów w następujących kategoriach:

·                   SP  1-3

·                     SP  4-6

·                     Gimnazjum

4. Każdy uczestnik powinien przygotować 2 wiersze( ewentualnie wiersz i fragment prozy). Mogą to być utwory o różnym nastroju, aby recytator mógł zaprezentować swoje różnorodne umiejętności.

Oceniamy dobór, sposób interpretacji. Mamy Rok Tuwima- można( ale niekoniecznie) wybrać utwór tego poety.

5. Czas łącznej recytacji  jednej osoby nie powinien przekroczyć  6 minut. Jury ma prawo przerwać deklamację, jeśli uczestnik przekroczy wyznaczony czas.

6. Vademecum  recytatora:

- z rozwagą wybierz utwory ( staraj się o te spoza podręcznika)

- naucz się ich dobrze na pamięć

- skonsultuj wybór z rodzicem, nauczycielem

- zastanów się, czy wiersz wymaga głośnego, czy cichego mówienia, jakie uczucia wyraża

-pomyśl, z jaką dynamiką należy wymawiać słowa, by brzmiały naturalnie

- recytuj wyraźnie, ale nie hiperpoprawnie( niechlujna dykcja i przesadnie staranna jednakowo zabijają sens słów)

- gest i mimikę dostosuj do sytuacji- może pomoże Ci jakiś niewielki rekwizyt( oby nie skupiał uwagi bardziej niż utwór!)

- w trakcie recytacji powiedz wiersz najpiękniej , jak potrafisz

Wszyscy chcemy dać się unieść poezji!!!

 6. Przyznamy nagrody i dyplomy. Najlepsi recytatorzy wezmą udział w konkursach dzielnicowych, np. w Warszawskiej Syrence. Poza tym radość z obcowania  z poezją jest sprawą  niebagatelną.

Powodzenia!

 

Cytaty:

„Poezja jest spowiedzią duszy” N. Gogol

 

Gdy się recytuje wiersze, zdarza się, że forma zabija treść. Poeci swoje wiersze czytają prosto, konkretnie i poezja czytana w ten sposób brzmi najlepiej. Wisława Szymborska powiedziała mi, że trzeba czytać tak, jakby się głośno myślało. Wtedy słowo nie traci swojej mocy i sensu. Ale są aktorzy, szczególnie aktorki, które same są czystą poezją. Czytają wiersze niezwykle pięknie, delikatnie.

Autor: Anna Dymna, „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 22 września 2004

 

Zdradzę wam tajemnicę:
nie czytamy poezji dlatego, że jest ładna.
Czytamy ją, bo należymy do gatunku ludzkiego
a człowiek ma uczucia.
Medycyna, prawo, finanse czy technika
to wspaniałe dziedziny,
ale żyjemy dla poezji, piękna, miłości.

Źródło: Stowarzyszenie Umarłych Poetów

 

 

 


Galeria | Archiwum