Ponieważ jest to ostatni dzień otwarty przed zakończeniem semestru główny akcent jest położony na rozmowy indywidualne z Nauczycielami. Nie ma zebrań w klasach. Rozmowy indywidualne rozpoczynają się od godz. 15.45 wg grafiku wywieszonego na tablicy informacyjnej obok świetlicy.


Galeria | Archiwum