Uroczystości Roku Jubileuszowego STO

Dnia 30 listopada 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala 25-lecia Społecznego Towarzystwa Oświatowego, która rozpoczęła obchody Roku Jubileuszowego naszego Towarzystwa. Honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

W zamkowej Sali Koncertowej zebrali się przedstawiciele kół i szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Było też wielu oficjalnych gości. Prezydenta RP reprezentował jego doradca Henryk Wujec. Przemawiała pani prezes STO Anna Okońska-Walkowicz i pan wiceprezes STO Zbigniew Puchalski, a następnie wiele innych osób zarówno spośród gospodarzy z STO, jak i spośród zaproszonych gości. Wszyscy byli wzruszeni i przejęci, próbując w krótkich słowach podsumować ćwierćwiecze wspólnego działania.

 

Podczas Gali odbyła się dekoracja długoletnich, wybitnych działaczy Towarzystwa odznaczeniami państwowymi i Odznakami STO. Nasza Pani Dyrektor Beata Wiśniewska-Tomczak też została odznaczona – Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę w oświacie.

Uroczystość uświetniły występy muzyczne uczniów i absolwentów Społecznej Szkoły Muzycznej I st. w Tymbarku STO i Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego STO w Warszawie. Młodzi muzycy koncertowali przepięknie, nie okazując tremy. Wychodzili na scenę parokrotnie, w zmiennym składzie zespołów, za każdym razem z innym repertuarem i w innych kostiumach. Pokazali zebranym najpiękniejszą stronę STO: uczniów świetnie wyedukowanych, swobodnych i radosnych,  potrafiących z uśmiechem sprostać trudnemu zadaniu.

Gala Jubileuszowa była uroczystym wstępem do XVIII Konferencji Programowej dyrektorów szkół i prezesów kół STO, która odbyła się 1-2 grudnia w Pułtusku. Scenerią konferencji był Zamek Biskupi  nad Narwią, pochodzący z dawnych wieków, parokrotnie przebudowywany, odrestaurowany w stylu renesansowym (obecnie hotel). Wyglądał „filmowo” nawet mimo grudniowej aury. Hasło konferencji „25-lat pro publico bono” [dla wspólnego dobra] zwracało uwagę na misję STO polegającą na podejmowaniu działań obywatelskich w zakresie oświaty i wychowania. Chodzi o to, by szkoły STO były dla innych dobrym przykładem, zachęcającym wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziców do przyjacielskiej współpracy na co dzień.

Na Zamku przez dwa dni trwała poważna praca. Odbywały się wykłady, warsztaty, spotkania dyskusyjne, czyli zajęcia prawie jak w szkole. Jednym z tematów konferencji było zarządzanie jakością w szkołach i placówkach STO. Szkoły STO bowiem – z czego uczniowie mogą nie zdawać sobie sprawy – są także małymi przedsiębiorstwami, które powinny funkcjonować jak najlepiej. Ich organizatorzy i dyrektorzy pragną je nadal doskonalić.

Najciekawszy wykład wygłosił prof. Andrzej Jacek Blikle; okazało się , że temat wykładu „Dylemat lidera – władza czy współpraca” dotyczy także kierowania szkołą. Przez całe dwa dni uczestnicy obrad mieli do dyspozycji indywidualne iPady, umożliwiające stworzenie własnych prezentacji; wiele osób potrafiło z tego skorzystać od razu, inni pilne się uczyli takiej umiejętności. Na koniec konferencji pokazywano realizacje własnych pomysłów.

Trzeba też wspomnieć o wieczorze wspomnień. 25 lat to wystarczająco długo, by uzbierało się ich niemało. Te wspomnienia, których zdążyliśmy wysłuchać w Pułtusku, dotyczyły przeważnie początków STO, zakładania pierwszych szkół…  Postanowiono zbierać najciekawsze wspomnienia, spisywać je albo nagrywać, bo każde środowisko, każda nasza szkoła ma ich wiele. Nie można dopuścić, żeby zostały zapomniane. Może wydamy je kiedyś jako książkę, a może po prostu będziemy je publikować w Internecie.

Opr. Maria Prosińska-Jackl


Galeria | Archiwum