Jak w szkole podstawowej obchodziliśmy 25-lecie STO?

Numer 7 gazetki jubileuszowej „Dziesięć plus sześć” był próbą naszego udziału w konkursie STO pod hasłem: „Jak najskuteczniej podnieść wiedzę o szkołach i działalności STO?”

W projekcie wzięło udział 14 osób z klasy piątej (redakcja szkolnej gazetki – bardzo serdecznie dziękuję im za pracę i zaangażowanie!), ale także włączyliśmy w to inne dzieci, np. klasy 4-6 brały udział w ankiecie „Dlaczego warto chodzić do szkoły STO?”, klasa 4 rysowała kawałki tortu, klasy 4‑6 opracowywały pomysły  na rozwiązanie głównego problemu: klasa 3 gimnazjum układała przepis na dobrą szkołę STO, czyli ogólnie zaangażowanych było ok. 74 uczniów.

Najpierw, jak zwykle, pisaliśmy teksty o wydarzeniach bieżących: piknik, ślubowanie klas pierwszych, wycieczka, jak zawsze: przepisy kulinarne, horoskop, rozrywka, osiągnięcia sportowe itd.

Następnie wybraliśmy osoby pracujące w naszej szkole od dawna, by dowiedzieć, jak tu było kiedyś, jak tworzono szkołę, zmieniano. Każdy uczeń z redakcji miał przydzieloną inną osobę i odpowiadał za „zdobycie od niej informacji”, reszta zespołu redakcyjnego przygotowała pytania do wywiadu z założycielką szkoły, p. Marią Prosińską-Jackl, którą zaprosiliśmy do klasy piątej. Odwiedziła nas 13 listopada i udzieliła odpowiedzi na zadane wcześniej w liście pytania.

 

 

Ze stron internetowych STO wybraliśmy materiały o powstaniu Towarzystwa, aby przybliżyć cele i pracę STO.

Przeprowadziliśmy ankietę: „dlaczego chodzisz do naszej szkoły, jej plusy i minusy, dlaczego warto wybierać szkoły STO” - wzięło w niej udział ok. 60 osób (wymienionych wcześniej)

Gazetka, sfinansowana przez dyrekcję szkoły, ukazała się w liczbie 300 egzemplarzy dzień przed 30 listopada! Liczy 24 strony, jest tematyczna – dużo miejsca zajmują: jubileusz STO i sprawa podnoszenia wiedzy o szkołach i działalności STO. Opis działań szkoły to także obraz wcielania w życie idei STO.

Uznaliśmy, że właśnie dzięki jubileuszowemu wydaniu szkolnego czasopisma i artykułom w innych wydaniach można tę wiedzę podnieść , przybliżyć.

 

Akcja zaprezentowania „Dziesięć plus sześć” w wigilię święta STO była wspaniała!!!!

Mieliśmy przygotowane przez czwartoklasistów rysuneczki z kawałkami tortu, które rano wpięliśmy do 25 gazetek. Na odwrocie pisaliśmy, co los wygrał. Kupiliśmy słodycze. Od mamy uczennicy dostaliśmy gadżety - dodaliśmy więc pióro, kubki, miniaturki instrumentów muzycznych, był obrus, motory (zabawki), plecaki. Do każdej klasy przydzieliliśmy mniej więcej po 4 gazetki z nagrodami. Robiliśmy to wspólnie, całą redakcją.

Wyznaczeni uczniowie-redaktorzy poszli do klas, każdemu nauczycielowi i uczniowi rozdawali po egzemplarzu. Wkrótce utworzyła się kolejka pod klasą 5. po odbiór wygranych. Niektórzy chcieli koniecznie kolejny egzemplarz – wtedy kupowali za symboliczną kwotę.

Podczas lekcji czytaliśmy wspomnienia o szkole, o STO itd., rozmawialiśmy, dlaczego warto uczyć się w naszej szkole, jak innym o tym powiedzieć, zachęcić. Ustalaliśmy, czym szkoły STO różnią się od publicznych. Pomagały nam w tym teksty ze szkolnego czasopisma.

Wspierali nas – jak zawsze –  przy wydaniu gazetki:

·         pan Marcin Farkowski (tata naszej uczennicy)-skład

·         pani Joanna Król- Sroczyńska (mama uczennicy, od niej dostajemy gadżety) - druk

·         pani Marta Ziębakowska (naszym logo jest drzewo, tym razem z logo szkoły, zielonym listkiem) - okładka

Projekt uważamy za udany, gdyż sprawił wiele radości twórcom i czytelnikom, zaangażował większą część szkoły, zintegrował uczniów i nauczycieli przy zdobywaniu informacji, przybliżył wiedzę o STO, zaprezentował jedną ze szkól Towarzystwa, czyli nas: ZS nr 16 STO.

Anna Łącka, która czuwała nad całością projektu


Galeria | Archiwum