WAŻNE TERMINY ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM I SEMESTRU
roku szkolnego 2012/2013

 

do 5 grudnia – przekazanie kart zachowania + proponowana ocena z zachowania

5 grudnia - Dzień Otwarty

do 17 grudnia - przekazanie ocen proponowanych z przedmiotów (LIBRUSEM)

do 20 grudnia włączenie (czwartek) – składanie podań na wyższe oceny z przedmiotu

od 3 stycznia do 19 stycznia - sprawdziany na wyższe oceny

9 stycznia (środa) - Dzień otwarty

16 stycznia (środa) – Rady klasyfikacyjne

                                               godz. 15.00 – SP

                                               godz. 16.45 – G

do 22 stycznia (wtorek) - wystawienie ocen na I semestr (w LIBRUSIE)

23 stycznia (środa) – Rady zatwierdzające

                                               godz. 15.00 – SP

                                               godz. 16.00 – G

do 27 stycznia (niedziela) - wpisywanie ocen opisowych z przedmiotów – każdy nauczyciel (w LIBRUSIE)

od 28 stycznia – FERIE ZIMOWE

 

DNI OTWARTE

9 stycznia 2013

w lutym – nie ma

6 marca 2013

10 kwietnia 2013

8 maja 2013

5 czerwca 2013 – tylko rozmowy indywidualne

 

Ustalone i zatwierdzone przez dyrektora ZS nr 16 STO 3 grudnia 2012


Galeria | Archiwum