ramach VII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI OPOWIADANIA
dzieci z klasy 2 wysłuchały opowiadania pt.: "Pamiętnik Blumki".

 

 

 

 ...na ulicy Krochmalnej 92 stał niegdyś biały dom w szarej Warszawie. Dom żydowskich dzieci. Mieszkali tu doktor Korczak, pani Stefa i dzieci, a wśród nich: Zygmuś, który rybę wypuścił do Wisły, Reginka, co jak nikt potrafiła opowiadać, Kocyk, który w swoim nocniku nosił węgiel, Aron, który często płakał w nocy i szył tak pięknie jak jego dziadek, Ryfka rzucająca śnieżkami do celu lepiej niż chłopaki i Blumka, co pisała pamiętnik. Dzieci miały tu swój sąd, swoją listę łez i swoją gazetę „Mały Przegląd”. I miały swojego doktora. A on miał je. Aż do samego końca...


Bardzo ciekawie opowiadała dla nas pani Beata Frankowska.

AKZ


Galeria | Archiwum