LISTOPAD

1 -2 listopada

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

5 listopada

OLIMPUS  - konkurs z języka polskiego dla SP i G – odp. A. Łącka

7 listopada

Dzień Otwarty

Zebrania: kl. 1-3 godz. 17.00, kl. 4-6 godz. 17.30

Spotkania: kl. 6 godz. 17.30 – p. Dyrektor nt sprawdzianu

 

7 listopada

OLIMPUS - konkurs języka angielskiego, kl. 4-6 i I-III, godz. 12.45-13.45 – odp. G. Kańska

7 listopada

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. Od powstania Ligi Polskiej do ukształtowania granic II Rzeczpospolitej”., godz. 14.00, kl. 5 – 4 osoby, kl. 6 – 4 osoby, kl. I – 4 osoby, kl. II – 5 osób, kl. III – 4 osoby – odp. M. Waracki

12 listopada

Święto Niepodległości w SP,  org. kl. 6 - odp. p. I. Pohorecka, wychowawcy

15 listopada

Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna kl. 5 – 6 osób, kl. 6 – 3 osoby, kl. I – 6 osób, kl. II – 1 osoba, kl. III – 2 osoby, odp. M. Waracki

19 listopada

Próbny sprawdzian w kl.6, godz. 9.00 – odp. M. Plenzner, A. Łącka

19 listopada

Spotkanie Dyrektorów warszawskich szkół STO w naszej szkole – odp. Dyr, godz. 15.00

28 listopada

Konkurs matematyczny ALFIK, kl. 2-6 i kl. I-III – odp. A. Baran

29 listopada

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Klio 2012” – Polskie Symbole Narodowe kl. 5-2 osoby, kl. 6 – 3 osoby

30 listopada

Święto STO - W SP wydanie jubileuszowego numeru gazety szkolnej – odp. A. Łącka i zespół redakcyjny; akcja artystyczna w Gimnazjum WIDZIALNE-NIEWIDZIALNE – odp. A. Grzywacz, M. C.-Lewińska

30 listopada – 2 grudnia

XVIII Konferencja Programowa STO – udział Dyr.

Ponadto:

 

6 listopada

kl. 2 i 1 - warsztaty w Muranowie, animacja chilijska, godz. 11.30-14.30 – odp. A. K.-Zaremba, E. Markiewicz

6 listopada

kl. 3 - Zamek Królewski, Canaletto, godz. 8.00-10.30 – odp. B. Górka

7 listopada

kl. 2 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - opowiadanie Pamiętniki Blumki, godz.  9.00-12.30 – odp. A. K.-Zaremba

8 listopada

kl. 5 - warsztaty w Muranowie, animacja chilijska, godz. 11.45-14.00 – odp. T. Wójcik

9 listopada

Halloween Party w kl. 5, godz. 16.00-19.00  – odp. T. Wójcik

12 listopada

kl. 5 – Zamek Królewski „Świat bajek i przedstawienie”, godz. 8.30-10.50 – odp. T.Wójcik

13 listopada

kl. 2 – wyjście do Planetarium na pokaz Niebo nad Warszawą oraz film pt. Ziemia, Księżyc i Słońce, godz. 11.00-14.00 – odp. A. K-Zaremba

14 listopada

kl. 2 i 3 wyjście do miejsca Pamięci Narodowej – odp. D. Miszczuk i wychowawcy

16 listopada

kl. 1 – muzealne zajęcia edukacyjne „Legendy Warszawy-Bazyliszek”, godz. 8.30 – odp. M. Pastuszak, G. Kańska

20 listopada

kl. 5 – warsztaty w Muranowie, godz. 10.20-12.30 – odp. T. Wójcik

22 listopada

kl. 4, 5 – wyjście do teatru angielskiego „Snow Dragon” IMKA, godz. 11.30-13.40 – odp. G. Kańska, E. Markiewicz

23 listopada

Akademia Amperka, zajęcia w kl. 1-3 SP – odp. wychowawcy klas godz. 10.00 kl. 2, następnie kl. 1 i 3

26 listopada

kl. 2 - kino Muranów, film z Irlandii pt.: Sekret księgi z Kells, godz. 9.00-11.15 – odp. A. K.-Zaremba


Galeria | Archiwum