W czerwcu tego roku odbyła się w naszej Szkole Podstawowej ewaluacja zewnętrzna całościowa. Jest to najpoważniejsze badanie przeprowadzone przez ewaluatorów z Kuratorium Oświaty w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego. Szkoła jest oceniona w 17 obszarach. Po badaniu zespół ewaluatorów opracowuje Raport, w którym są szczegółowo podane wyniki badań oraz podany poziom spełniania wymagań. Wymagania w każdym obszarze Szkoła może spełniać na poziomie od A – bardzo wysoki, do E - niski.

Z radością informuję, że w 15 obszarach nasza Szkoła uzyskała wynik wysoki i bardzo wysoki.

 

Raport jest udostępniony na stronie Kuratorium Oświaty (zakładka nadzór pedagogiczny) lub na stronie www.npseo.pl

Bardzo dziękuję Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom, Pracownikom i Partnerom Szkoły za wysiłek związany z udziałem w badaniu oraz Paniom wizytator z Kuratorium Oświaty za życzliwość i wsparcie przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu badania.

Zapraszam do zapoznania się z Raportem.

Dyrektor Szkoły
Beata Wiśniewska-Tomczak


Galeria | Archiwum