Podziękowania

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji Podziel się Posiłkiem.

Zebrane 160kg artykułów spożywczych przekazaliśmy Warszawskiemu Bankowi Żywności SOS. Produkty będą rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Warszawy.

 Małgorzata Wiśniewska
Magdalena Nemś
Olga Giska

 

 

 Galeria | Archiwum