FAKULTETY I ZAJĘCIA DODATKOWE

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 •   Od 24 września 2012 rozpoczynają się zajęcia dodatkowe: fakultety, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, z wyjątkiem koła piłkarskiego, które rozpoczyna się od 3 października. Oferta zajęć jest podzielona na 3 bloki – dla uczniów klas 1-3, 4-6, I-III Gimnazjum.

•   Informacja na temat zajęć zostanie udostępniona uczniom 20 września od godz. 13.30 w 3 miejscach szkoły: dla klas 1-3 na tablicy w korytarzu koło świetlicy, dla klas 4-6 na tablicy obok sekretariatu, dla klas I-III G na tablicy przy klasach Gimnazjum.

•   Szczegółowe dane o zagadnieniach, które będą omawiane w czasie fakultetów, przekażą uczniom nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.

•   Informacje nt zasad uczestnictwa oraz terminów zajęć, fakultetów i godzin wyrównawczych przekażą uczniom wychowawcy klas.

•   Aby uczestniczyć w fakultetach (dotyczy klas 4-6, I-III G) uczeń przekazuje wychowawcy klasy podpisane przez siebie i rodziców zgłoszenie, które jest jednocześnie zobowiązaniem do aktywnego i regularnego uczestnictwa w  wybranych zajęciach fakultatywnych przez cały semestr. Druk zgłoszenia można otrzymać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy.

•   W tym roku kontynuujemy 2 letni cykl zajęć z języka angielskiego przygotowujący do egzaminu FCE. Uczestnikami są  uczniowie klasy II - III Gimnazjum, dla których są to zajęcia obowiązkowe.

•   Rodziców uczniów z klas młodszych prosimy o skonsultowanie z dzieckiem decyzji wyboru i zapisanie syna/córki na 2, maksymalnie 3 zajęcia (praktyka ubiegłych lat pokazuje, że jest to optymalna ilość, nadmiernie nie obciążająca dziecka).

•   Ze względu na specyfikę zajęć liczba miejsc na poszczególne fakultety i zajęcia dodatkowe jest ograniczona do 6-12 osób. Jeśli zaistnieje taka konieczność proszę wpisać dziecko na listę rezerwową. Rozważymy wtedy możliwość zwiększenia liczby dzieci lub podziału grupy.

•   W tym roku dla klas 1, 3, 4 kontynuujemy, wprowadzone w ub. roku,  koło gier planszowych. Zajęcia prowadzi nauczyciel informatyki p. Michał Hordejuk.

•   Ponieważ w kl. 1-3 kontynuujemy realizację programu unijnego „Indywidualizacja procesu nauczania” – niektóre zajęcia są zwiększone do 2 h. Dotyczy to koła logicznego myślenia, koła przyrodniczego, szachów, koła gier planszowych.

•   Kontynuujemy wprowadzone w ub. roku zajęcia „Klub Młodego Odkrywcy”, które są realizowane pod patronatem Centrum Nauki Kopernik oraz zajęcia humanistyczne „Czytanie Świata”. Obie propozycje są przeznaczone dla uczniów z kl. 6.

•   Dla uczniów Gimnazjum proponujemy nowe zajęcia – Koło programistyczne, które będzie prowadził nasz absolwent, obecnie  uczeń III klasy LO im. S. Staszica. Program zajęć do wglądu w sekretariacie szkoły.

•   Aby zajęcia fakultatywne mogły się rozpocząć grupa musi liczyć minimum 3 uczniów.

•   Zgłoszenia na zajęcia trwają do 24 września 2012.

Z szacunkiem,

Beata Wiśniewska-Tomczak
Dyrektor Szkoły


Galeria | Archiwum