WRZESIEŃ 2012

 

3 września   Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13 w SP godz. 12.00


5 września   Spotkanie z rodzicami uczniów z kl. 6 – wychowawcy, dyr., godz. 17.00


5 września   Spotkanie z rodzicami uczniów z kl. 1 SP, godz. 17.00 – wych. klasy


11 września  Spotkanie zespołu nauczycieli języków obcych, godz. 14.45


12 września  Rada Nauczycieli SP, godz. 15.45 – odp. Dyr.


12 września   Spotkanie z uczniami kl. 4-6, godz. 14.00 – prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej w ramach ewaluacji wewnętrznej – p. Sochocki

13 września   Wyjście integracyjne klasy 4, godz 9.15-13.00 - odp. p. M. Waracki

15 września   Spotkanie dyrektorów szkół STO – udział Dyr

18 września   Wycieczka do CNK kl. 2, godz. 8.00-13.00 – odp. A. Komorowska-Zaremba

18 września    Konferencja metodyczna GWO "Praca z uczniem zdolnym" godz. 14.00 - udział p. A. Łąckiej

 

19 września   Szkolenie dla Nauczycieli SP i G – NVC, prow p. Ewa Orłowska – licencjonowany trener, godz. 15.30-19.00 - odp. Dyr

 

24 września   ruszają fakultety i zajęcia dodatkowe

 

27 września   Teatr Lalka „Na Arce o ósmej” godz. 11.00, kl. 3 – odp. B. Górka

 

Ponad to:

 

12 września   kl. 2 - spacer al. Solidarności, znaki drogowe, godz. 13.05-13.30 - odp. p. A. Komorowska-Zaremba, O. Giska

 


 

25-26 września kl. 5 - wycieczka: Janowiec-Kazimierz dolny - odp. p. T. Wójcik, p. M. Nemś

 

27 września    kl. 3 - Teatr Lalka "Na Arce o ósmej", godz. 11.00 - odp. p. B. Górka

 

24-28 września   "Podziel się posiłkiem" - zbiórka żywności, akcja charytatywna w SP i G - odp. nauczyciele świetlicy

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie zajęć sportowych poza szkołą:

·         BASEN FOKA – 13 września

·         HALA POLNA kl. 5-6 SP– 11 września

 

 


Galeria | Archiwum