1 czerwca                   Festiwal Piosenki Angielskiej SP i G, godz. 11.50-12.40 – odp. p. E.Markiewicz

                                   6 czerwca                   Spotkanie z nauczycielami SP godz. 15.45 – przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej – odp. p.Dyrektor

7-8 czerwca (czw.-pt.) Dni wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11 czerwca                 Zebranie ewaluatorów z Radą Nauczycieli SP godz. 15.00-16.00 

11 czerwca                 Rada Nauczycieli ZS (G i kl. 6) – klasyfikacyjna, godz. 16.00 – odp. p.Dyrektor

13 czerwca                 Rada Nauczycieli SP – klasyfikacyjna kl. 1-5 SP, godz. 15.30 – odp. p.Dyrektor

                                    18-20 i 22 czerwca     Ewaluacja zewnętrzna w SP – badanie przeprowadzone przez ewaluatorów z KO

20 czerwca                  Rady Nauczycieli  – zatwierdzające – odp. p.Dyrektor, SP godz. 15.00, G godz. 16.00

                                    22 czerwca                 Spotkanie z rodzicami i dziećmi, które zostały przyjęte do kl. 1 SP, godz.  18.00  – odp. p.Dyrektor/wych.

23 czerwca                 Turniej szachowy SP godz. 10.00-13.00 – odp. p. K.Jackl

23 czerwca                 Piknik Rodzinny godz. 10.00-13.00

27 czerwca                 Zakończenie roku szkolnego

                                   G godz. 10.00, SP godz. 12.00

                                    29 czerwca                 Ewaluacja zewnętrzna w SP – pracownicy niepedagogiczni, badanie przeprowadzone przez ewaluatorów z KO

                                    6 lipca                        Przedstawienie raportu z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej w SP – KO, udział nauczycieli z RN SP

Ponadto:

1 czerwca                   kl. 3 – Warsztaty filmowe w Muranowie – odp. p. S.Mroczek-Poniatowska

1 czerwca                   kl. 1 - Teatr Baj "Tymoteusz wśród ptaków" - odp. p. A.Komorowska-Zaremba

11 czerwca                kl. 1 - lekcja w Muzeum Ziemi - odp. p. A.Komorowska-Zaremba

                                    13 czerwca                kl. 3 – Zamek Królewski „Muzyka u króla …”, godz. 8.25-11.00 – odp. p. S.Mroczek-Poniatowska

1                                  14 czerwca             kl. 1 - Warsztaty filmowe w Muranowie - odp. p. A.Komorowska-Zaremba

22 czerwca                 Odbiór zaświadczeń (OKE) dla kl. 6 i III G

 

 

13-16 czerwca            kl. 6 – Zielona szkoła – Berlin, p. G.Kańska, p. A.Baran

 

       ·         Wychowanie do życia w rodzinie – p. I. Pohorecka

       ·         Przedstawienia koła teatralnego – prezentacja przygotowanych przedstawień uczniów SP, 23 czerwca

       ·         Rada Nauczycieli - podsumowująca 30 sierpnia godz. 12.00


Galeria | Archiwum