Turniej szachowy SZACHBEM - 7 stycznia 2012 r.

 

Organizator i miejsce gry:

Ośrodek Kultury i Edukacji Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA Warszawa. Turniej odbędzie się 7 stycznia 2012 r. w sali Ośrodka przy ul. Powstańców Śląskich 108, piętro I, w pobliżu skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i Wrocławskiej. Wejście pasażem od strony kościoła.

Warunki uczestnictwa:

a) wpisowe w wysokości 15 zł/os.

b) rodzeństwo - wpisowe 7,50 zł/os.

c) zgłoszenia osobiste w dniu turnieju do godz. 9:30; osoby spóźnione grają od rundy drugiej

d) wymagana zmiana obuwia

Kalendarz rozgrywek:

7 stycznia 2012 r. (sobota) od godz. 9:00 potwierdzenia udziału, odprawa turnieju w godz. 9:30-9:50. Początek pierwszej rundy o godz. 10:00.

Uroczyste zakończenie rozgrywek o godz. 13:30.

Strona internetowa turnieju:

www.szachbem.w.interia.pl

 

Osoba odpowiedzialna - p. Robert Rogala, instruktor gry w szachy, który w czasie turnieju będzie sprawował opiekę trenerską nad naszymi uczniami.


Galeria | Archiwum