12 grudnia nasi nauczyciele – p. Magdalena Cegłowska-Lewińska i p. Marcin Waracki - przystąpili do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego (w 3-stopniowej hierarchii awansu zawodowego jest to drugi i najtrudniejszy poziom). Komisja egzaminacyjna, w skład której weszło 2 ekspertów listy MEN, przedstawiciel organu prowadzącego i dyrektor szkoły bardzo wysoko oceniła osiągnięcia nauczycieli, przedstawioną prezentację oraz odpowiedzi na pytania ekspertów. Nauczyciele  zdali egzamin, otrzymując maksymalną liczbę punktów!

Gratuluję i witam w gronie nauczycieli mianowanych.

 

Beata Wiśniewska-Tomczak

Dyrektor Szkoły


Galeria | Archiwum