SZACHBEM

Termin:

  • 10 grudnia 2011 r.

Grupy wiekowe:

  •  do lat 8
  • do lat 10
  • powyżej 10 lat

Miejsce:

  • ul. Powstańców Śląskich 108, Ośrodek Kultury i Rekreacji SM WOLA

Zgłoszenia:

  • do godz. 9:30 w dniu zawodów w sali rozgrywek

Wpisowe:

  • 15 zł/os.

Planowane zakończenie:

  • godz. 14:30

Wszelkich dodatkowych informacji o turnieju udziela p. Robert Rogala - nasz szkolny instruktor.

Informacje o turnieju można znaleźć również na stronie http://szachbem.w.interia.pl/

W czasie zawodów opiekę nad uczniami sprawować będzie instruktor gry w szachy – p. Robert Rogala.


Galeria | Archiwum