Ważne terminy związane z zakończeniem I semestru

  • 7 grudnia - dzień otwarty, w czasie którego wychowawcy przekazują karty zachowania (karty zachowania po raz drugi uzupełniane są na radę zatwierdzającą)
  • do 15 grudnia - przekazanie informacji o ocenach przewidywanych (przez LIBRUS)
  • 21-22 grudnia - podanie terminów sprawdzianów na wyższe oceny (w przypadku wpłynięcia odwołań od oceny przewidywanej)
  • 4 stycznia - dzień otwarty
  • 11 stycznia - rady klasyfikacyjne w SP i G
  • 8 lutego - rady zatwierdzające w SP i G
  • 9 lutego - początek II semestru

Dni otwarte do końca roku szkolnego

  • 7 marca
  • 4 kwietnia
  • 30 maja

Do 26 maja  - przekazanie informacji o ocenach przewidywanych na koniec II semestru.


Galeria | Archiwum