XVII Konferencja Programowa STO

PLUS RATIO QUAM VIS

więcej znaczy rozum niż siła

 

Te słowa widniejące w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius – najstarszym budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - można uznać za motto XVII Konferencji Programowej STO, która odbyła się w dniach 14-16 października 2011 r. w Krakowie. Coroczne spotkanie prezesów i dyrektorów 163 szkół STO z całej Polski było wspaniałą okazją do merytorycznej dyskusji nad przyszłością naszego Stowarzyszenia, wymiany doświadczeń, budowania poczucia wspólnoty.

Ogromne wrażenie robi Aula Jagiellońska, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie konferencji, wykład inauguracyjny oraz wręczenie złotych odznak STO i medali KEN. Był to szczególnie ważny dla środowiska naszej Szkoły moment, ponieważ złotą odznakę STO otrzymała p. Maria Prosińska-Jackl, współzałożycielka szkoły, członek Koła, w środowisku STO osoba nadzwyczaj szanowana.

W czasie kolejnych dni uczestniczyliśmy w prezentacjach, warsztatach i wykładach, które koncentrowały się wokół głównego tematu konferencji tj. „Rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży na miarę XXI wieku”. Niektóre z wystąpień wzbudziły bardzo ożywioną dyskusję, która świadczyła o tym, że środowisko STO jest ogromnie zaangażowane w sprawy oświaty, wychowania i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Zapraszam i zachęcam  do zapoznania się z relacją z konferencji na stronie STO.

Beata Wiśniewska-Tomczak

Dyrektor Szkoły

Galeria

 


Galeria | Archiwum