Wszem wobec wiadomym się czyni, iż... pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły!!! 14 października odbyło się uroczyste pasowanie - pierwszoklasistom towarzyszyli przejęci rodzice, dziadkowie, a także klasy 2, 3 i 4. Wielki ołówek w rękach p. wicedyrektor Agnieszki Nowińskiej-Samsel wzbudzał respekt, ale życzliwe uśmiechy wychowawczyń p. Moniki Pastuszak oraz p. Anny Komorowskiej-Zaremby pomogły najmłodszym dzielnie przejść przez tę trudną próbę. Ciepły list od p. dyrektor Beaty Wiśniewskiej-Tomczak i upominki od starszych koleżanek i kolegów były dowodem na to, jak ważni są dla nas pierwszoklasiści.

               

Zapraszamy do galerii.


Galeria | Archiwum