od 3 października          Kuratoryjne konkursy przedmiotowe -                                      odp. p. dyr A. Nowińska-Samsel, p. M. Waracki

5 października               Dzień otwarty - kl. 1-3 g. 17.00, kl. 4-6, I-III G g. 17.30

8 października               PIKNIK JESIENNY "Kocury, psiaki i inne..." g. 10-13

8 października               Wystawa fotografii -                                                 odp. p. I. Downarowicz, p. E. Grabowska-                                                 Borowa, p. M. Ziębakowska

10-14 października        Akcja dobroczynna - zbiórka materiałów piśmienniczych (blok, kredki itp.) oraz odzieży dla uczniów Szkoły Specjalnej w Dorohusku - odp. nauczyciele świetlicy

12 października             Rada Nauczycieli G g. 15.45

12-23 października        Francja - wyjazd 5 uczniów z G -                                      pod opieką p. K. Żardeckiej-Raczew i p. M. Warackiego

13 października             Spotkanie z kl. 6 nt Sprawdzianu -                                      odp. p. dyr B. Wiśniewska-Tomczak

14 października             Dzień Edukacji - pasowanie pierwszoklasistów -                                      odp. p. M. Pastuszak, p. O. Giska, p. T. Wójcik

18 października             Spotkanie z kl. III G nt egzaminu -                                      odp. p. dyr B. Wiśniewska-Tomczak

20 października             Konkurs "Z poprawną polszczyzną na co dzień" -                                      etap szkolny - odp. p. A. Łącka -                                      udział uczniów z kl. 1-6 (46 osób)

22 października             Filmowy wieczór w szkole dla kl. I-III G -                                      odp. p. A. Grzywacz oraz wychowawcy

22 października             Egzamin MOVERS - odp. p. E. Markiewicz

26 października             Rada Nauczycieli SP g. 15.45

Ponadto:

3 października               Wyjście do Teatru -                                         "Pamiętnik z powstania warszawskiego" kl. II G -                                          odp. p. E. Grabowska-Borowa

3 października               Wyjście do Teatru - "Hommage'a Chagall" kl. II G -                                      odp. p. E. Grabowska-Borowa

4 października               Wyjście do Teatru Rampa - "Dokąd pędzisz koniku?" -                                      XV Festiwal Korczakowski - kl. 1-2 godz. 10.00,                                       odp. p. B. Górka i p. M. Pastuszak

4 października               Wyjście do Teatru Lalka - "Żegnaj Benjaminie" -                                      XV Festiwal Korczakowski - kl. 4, odp. p. T. Wójcik

5 października               Wyjście do stupy buddyjskiej - kl. III G -                                      odp. p. D. Depta-Marel

5 października               Warsztaty filmowe w Muranowie - kl. 3,                                       odp. p. E. Markiewicz i p. S. Mroczek-Poniatowska

6 października               Wyjście do Teatru Rampa - "W pogoni za bajką" -                                      XV Festiwal Korczakowski - kl. 3, odp. p. S. Mroczek-                                      Poniatowska

11 października             Warsztaty filmowe w Muranowie -                                      kl. 1, odp. p. M. Pastuszak

14-16 października        Konferencja Programowa STO -                                           udział p. dyr B. Wiśniewskiej-Tomczak

II poł. października        Kurs udzielania pierwszej pomocy - kl. 2 i 3 -                                      odp. p. B. Górka i p. S. Mroczek-Poniatowska

20 października             Teatr angielski - kl. 6 g. 9.20-11.40 -                                      odp. p. G. Kańska

24 października             Zamek Królewski "Obiady czwartkowe" g. 8.30-11.30 -                                      kl. 6 - odp. p. G. Kańska i p. A. Łącka

26 października             Zamek Królewski "Święto dywanów" kl. 2 g. 11 -                                      odp. p. B. Górka

27 października             Lekcja muzealna "Stefan Żeromski" kl. II G -                                      odp. p. E. Grabowska-Borowa


Galeria | Archiwum