W ramach godzin WF uczniowie kl. 1-6 SP będą uczęszczać na zajęcia nauki pływania na basen FOKA przy ul. Esperanto 5. Zajęcia rozpoczynają się 13 września 2018 r. Uczniowie kl. 7-8 będą mieli zajęcia WF w obiektach sportowych realizujących wybrane aktywności. Wszystkie zajęcia rozpoczną się również 13 września.

Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły do 10 września 2018 r. zaświadczeń o braku przeciwwskazań do uczestniczenia przez dziecko w zajęciach na basenie. 

Uczniowie, którzy mają przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia w zajęciach WF, powinni dostarczyć zwolnienie również do 10 września.


Galeria | Archiwum