W ramach godzin WF uczniowie kl. 1-6 SP będą uczęszczać na zajęcia nauki pływania na basen FOKA przy ul. Esperanto 5. Zajęcia rozpoczynają się 14 września 2017 r. Uczniowie kl. 7 będą mieli zajęcia WF w sali przy ul. Niecałej 14 (2 godziny lekcyjne).  3. i 4. godz. WF w kl. 7 to lekcja do wyboru, proponujemy trzy rodzaje zajęć: na boisku Centrum Futbolu Warszawianka przy ul. Dominika Merliniego 2, w studiu tańca Salsa Libre, ul. Miedziana 11 oraz w naszej salce rekreacyjnej. Wszystkie zajęcia rozpoczną się 14 września i będą się odbywały w czwartki w godz. 11.00-12.35.

Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły do 8 września 2017 r. zaświadczeń o braku przeciwwskazań do uczestniczenia przez dziecko w zajęciach na basenie.

 

Uczniowie, którzy mają przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia w zajęciach WF, powinni dostarczyć zwolnienie również do 8 września 2017 r.


Galeria | Archiwum