1 grudnia – dzień otwarty

16-17 grudnia – oceny przewidywane (w dzienniku elektronicznym)

12 stycznia – rada klasyfikacyjna SP

19 stycznia – rada klasyfikacyjna G

26 stycznia – rady zatwierdzające SP i G

od 27 stycznia – przekazanie tabel nt zachowania

od 27 stycznia – II semestr

2 lutego – dzień otwarty – podsumowanie I semestru

14-27 lutego – ferie zimowe


Galeria | Archiwum