GÓRA GROSZA

Wkrótce ruszy XI edycja akcji Góra Grosza, którą organizuje Towarzystwo NASZ DOM. Towarzystwo NASZ DOM opiera się w swojej działalności na Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, jak również przyjmuje za swą naczelną zasadę niezbywalne prawo dzieci do miłości, szacunku i pozytywnej, wzmacniającej opieki odpowiedzialnych za nich dorosłych.

JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE, ALE GÓRA GROSZA JEST NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE

Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance. Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Dla szkoły, która zbierze najwięcej w przeliczeniu na jednego ucznia – WIELKA NAGRODA! Każda szkoła, która zbierze najwięcej pieniędzy w swoim województwie, otrzyma również cenne nagrody.

KTO I KIEDY ZBIERA GROSZE W NASZEJ SZKOLE?

Monety groszowe (mogą być też większe nominały) będzie zbierała klasa 2 w dniach 25-26 listopada 2010 r. W imieniu potrzebujących dzieci – liczymy na Waszą hojność!

 

Sylwia Mroczek-Poniatowska


Galeria | Archiwum