Dnia 5 października 2010 roku w siedzibie Zarządu Głównego STO odbyła się konferencja „Dyrektor jako lider”, zorganizowana w ramach współpracy Społecznego Towarzystwa Oświatowego i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Uroczyste spotkanie było jednocześnie inauguracją sali wykładowej STO. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem: udział wzięło ponad pięćdziesięciu dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych z całej Polski, a długa lista rezerwowa akcentuje potrzebę tego typu spotkań.   

Konferencję otworzył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, w kilku słowach o STO  opowiedziała prezes Anna Okońska-Walkowicz. Głównym prelegentem była Iwona Majewska-Opiełka – psycholog, trener liderów, założycielka Akademii Skutecznego Działania.

Organizatorami spotkania byli: ze strony STO dyr. Beata Wiśniewska-Tomczak oraz dyr. Przemysław Ogonowski - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Więcej o konferencji i tematyce wykładu można przeczytać na stronie STO.


Galeria | Archiwum