Wkrótce rozpoczynają się kuratoryjne konkursy przedmiotowe.

Zgodnie z regulaminem (§5 ust.3) uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na publikowanie wyników na stronach kuratorium. Bardzo prosimy o przekazanie w/w zgody wychowawcom w terminie do 8 października.

 


Galeria | Archiwum