Wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty

 

Uczniowie klasy szóstej uzyskali ze sprawdzianu szóstoklasisty

33,9 punktów na 40 możliwych

średni wynik w Warszawie: 29,06

średni wynik w dzielnicy o najwyższej średniej (Ursynowów): 31,76

Gratulujemy uczniom bardzo dobrego wyniku!

 

                                                                             Dyrekcja i Nauczyciele


Galeria | Archiwum