O szkole

Zapraszamy na naszą nową

stronę internetową:

 

szkola16sto.edupage.org

«Nauczyciel jest przewodnikiem dziecka po świecie wiedzy i wartości, zachęca do stawiania pytań, samodzielnych poszukiwań i indywidualnego rozwoju, wymaga, ale i wspiera»

Nasza szkoła podstawowa istnieje od 1990, zaś gimnazjum funkcjonowało w latach 1999-2019. Obie szkoły założyli rodzice należący do Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którzy postanowili stworzyć swym dzieciom właściwe warunki nauki.

To rodzice są w dalszym ciągu odpowiedzialni za rozwój szkoły, a nauczyciele za to, co się w niej dzieje.

Realizujemy ideę szkoły przyjaznej, mądrej i bezpiecznej, w której dzieci chcą się uczyć i wiedzą, że nauka jest wartością.

Wzięliśmy udział w I edycji konkursu "Szkoła z klasą" organizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i "Gazetę Wyborczą". Uzyskaliśmy tytuł "Szkoły z klasą".

Oprócz rozszerzonego programu zajęć dydaktycznych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach dodatkowych - kołach zainteresowań (kl. 1-3) oraz fakultetach (kl. 4-8).

Ważny aspekt pracy szkoły to działalność charytatywna uczniów, rodziców i nauczycieli. Każdorazowo dochód z tych akcji przeznaczamy na hospicjum dziecięce.

W szkole organizowane są liczne imprezy tworzące jej niepowtarzalną atmosferę, np.: pikniki, festiwale, spotkania świąteczne, uroczystości patriotyczne, Prima Aprilis z matematyką i wiele, wiele innych.

W szkole działają pracownie: przyrodnicza, językowa, plastyczna i komputerowa oraz biblioteka.

Wydawaliśmy własną gazetkę "Dziesięć Plus Sześć".

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła przystąpiła z powodzeniem do programu "WF z klasą".

 

Dyrektor szkoły: p. Beata Wiśniewska-Tomczak

Z-ca dyrektora szkoły ds. adm. i finans.: p. Agnieszka Nowińska-Samsel

Organ prowadzący szkołę: Samodzielne Koło Terenowe nr 26 STO

 

Godziny pracy sekretariatu i kasy - tutaj

 

 


Galeria | Archiwum