Terminy dni otwartych i Rad Nauczycieli 2020/21

miesiąc

Dni otwarte

Rady Nauczycieli

wrzesień

09.09.2020

spotkanie z rodzicami kl. 1a i 1b - wychowawcy, psycholog, pedagog

·   16.09.2020, godz. 16.00

październik

7.10.2020

·   28.10.2020 / online

listopad

4.11.2020

·   25.11.2020 / online

grudzień

2.12.2020

·   do 14.12.2020 - przekazanie ocen przewidywanych na I semestr

·   do 18.12.2020 – składanie podań na wyższą ocenę (dotyczy klas 7 i 8)

·   14.12.2020 - RN klasyfikacyjna kl. 1-3 SP

·   16.12.2020 - RN klasyfikacyjna kl. 4-8 SP

styczeń

nie ma

·   27.01.2021 - RN zatwierdzająca w SP

od 28.01.2020 II semestr

luty

10.02.2021 podsumowanie semestru, spotkanie z wychowawcami / online

·   24.02.2021 – podsumowanie I semestru

 

marzec

3.03.2021

·   nie ma

kwiecień

nie ma

·   28.04.2021

maj

12.05.2021

·   24.05.2021 – przekazanie przew. ocen na koniec roku

·   do 28.05.2020 – składanie podań na wyższą ocenę (dotyczy kl. 4-8)

·   nie ma RN

czerwiec

nie ma

·   09.06.2021 – RN klasyfikacyjna 1-3 SP

·   16.06.2021– RN klasyfikacyjna 4-8

·   21.06.2020 – RN zatwierdzająca 1-8 SP


Galeria | Archiwum