IX Zjazd STO w Pałacu Staszica

 

24 i 25 kwietnia odbył się IX Zwyczajny Zjazd Delegatów STO, w którym wzięło udział 100 przedstawicieli Kół Terenowych oraz zaproszeni goście.

W czasie Zjazdu odbyły się wybory Prezesa. Prezesem STO została wybrana p. Anna Okońska-Walkowicz, dotychczasowy wiceprezes.

Krajowy Zjazd Delegatów podsumował pracę ostatniej kadencji oraz podjął uchwałę programową, z której treścią, podobnie jak z pozostałymi uchwałami, mogą się Państwo zapoznać na stronie Zarządu Głównego STO w zakładce IX ZKZD STO www.sto.org.pl. Delegatami z naszej szkoły były: Marzenna Zapalska (prezes SKT nr 16 STO) oraz Beata Wiśniewska-Tomczak (dyrektor szkoły).

Władze STO VIII Kadencji (2010-2013):

Zarząd Główny:

1. Anna Okońska-Walkowicz – prezes STO

2. Zygmunt Puchalski – wiceprezes ZG STO

3. Wiesław Suchowiejko – wiceprezes ZG STO

4. Andrzej Faracik – sekretarz generalny ZG STO

5. Andrzej Kryszeń – skarbnik ZG STO

6. Ewa Borgosz

7. Ewa Drozdowska

8. Dariusz Florczak

9. Anita Iskierka

10. Krzysztof Kwiatkowski

11.Krystyna Norwa

12. Andrzej Obałek

13. Jolanta Truszewska

Główna Komisja Rewizyjna

1. Barbara Pawlik – przewodnicząca

2. Beata Prończuk – sekretarz

3. Marzenek Rysiński

4. Marek Sadecki

5. Roman Wieczorek

Główny Sąd Koleżeński

1. Wojciech Czaj

2. Lech Dąbrowski

3. Jadwiga Filipiak

4. Józef Gill

5. Agata Ludwa

6. Paweł Łukasik

7. Andrzej Mikosz

Rzecznik Dyscyplinarny

1. Urszula Andrejewicz

W portalu gazeta.pl można przeczytać informację, podaną za PAP, o wyborze nowego prezesa STO.


Galeria | Archiwum