Zespół Szkół nr 16 STO składa się ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO i Społecznego Gimnazjum nr 16 STO.

Działamy na podstawie statutu i regulaminu. O przyjęciu dziecka do każdej ze szkół decydują wspólnie Zarząd i Dyrektor na podstawie przeprowadzonych zajęć, spotkań nauczycieli z dziećmi, testów oraz rozmowy rodziców z przedstawicielami szkoły.

Opłaty: jednorazowe wpisowe, czesne płatne przez 10 miesięcy. Dodatkowo płatne są: obiady, bilety do muzeum, teatru, wyjazdy do zielonych szkół itp.

Szkoła funkcjonuje w godz. 7:30-17:30.
W szkole podstawowej klasy liczą maksymalnie 18 uczniów, w gimnazjum maksymalnie 20 uczniów.
W każdą pierwszą środę miesiąca zapraszamy rodziców na spotkania z nauczycielami w ramach tzw. dni otwartych.
W szkole istnieje socjalny fundusz stypendialny.


Nr konta Naszej Szkoły: Zespół Szkół nr 16 STO, PKO BP S. A. IX O/WARSZAWA      81 1020 1097 0000 7002 0104 2738

telefon/fax: (22) 625-15-12

nasz e-mail: szkola16.sto@wp.pl


Galeria | Archiwum