Urząd Ochrony Danych Osobowych - komunikaty

Szanowni Państwo,

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania. To materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.
Dodatkowo UODO opracowało zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online.

W załączeniu materiały do wykorzystania.
Materiały te są również dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

 
 

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

 

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

 

DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE

 

DANE OSOBOWE BEZPIECZNE PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA

 


Galeria | Archiwum