Szkoła w dn. 26 marca-10 kwietnia

  • Szkoła jest zamknięta do 10 kwietnia 2020 r.
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła kontynuuje edukację uczniów w formie zdalnej. Bieżące informacje przesyłane są Librusem.
  • Pracownicy sekretariatu również pracują zdalnie, codziennie odbierając maile nadsyłane do szkoły.
  • Rekrutacja do klasy 1 jest zawieszona do czasu unormowania się sytuacji epidemiologicznej. Po ponownym otwarciu placówki szkoła niezwłocznie skontaktuje się z Rodzicami kandydatów.

Galeria | Archiwum