Konferencja XX-lecia Oświaty Niezależnej

 

20 lat temu, na fali przemian roku 1989, powstały pierwsze szkoły oświaty niezależnej, wśród nich 16 szkół należących do STO. Z tej okazji 25 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP obyła się

Konferencja XX-lecia Oświaty Niezależnej

pt. Ruch Obywatelski na rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania. Konferencję otworzył Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, który bardzo ciepło powitał kilkuset! zgromadzonych przedstawicieli oświaty niepublicznej.

Pani Minister Katarzyna Hall zwróciła uwagę m.in. na to, że wiele dobrych pomysłów i inicjatyw realizowanych w szkołach niepublicznych zostało potem wprowadzonych do oświaty publicznej i następnie odznaczyła kilkudziesięciu przedstawicieli z różnych szkół Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nadzwyczaj sympatyczny był wykład inauguracyjny prof. Henryka Samsonowicza – pierwszego Ministra Edukacji Narodowej w wolnej Polsce, który powiedział m.in., że fundamentem cywilizacyjnym Europy jest społeczeństwo obywatelskie, a niezbędnym składnikiem do jego stworzenia jest wykształcenie, które uczy samodzielnego myślenia, wdraża do tolerancji, pomaga zrozumieć złożoność świata. Stwierdził również, że bez nauczycieli nie byłaby możliwa żadna reforma, bo to oni są sprawcami przemian zdążających do ulepszenia naszego życia.

Odbyły się dwa panele:

·         Jak rodził się i rozwijał ruch oświaty niezależnej – refleksje o przeszłości ( z udziałem m.in. Prezesa Zarządu Głównego STO p. Wojciecha Starzyńskiego)

·         Wyzwania stojące dziś przed edukacją – refleksje o przyszłości (z udziałem m.in. Wiceprezesa Zarządu Głównego STO p. Anny Okońskiej-Walkowicz)

Panele wywołały gorącą dyskusję wśród uczestników. Najciekawsze głosy to prof. Turskiego, który stwierdził, że środowiska oświaty niezależnej powinny na nowo zdefiniować znaczenie niezależności – przeciwstawić się coraz powszechniejszej modzie na nieuctwo oraz p. Krystyny Starczewskiej, która powiedziała, że choć szkoła przestała być „placówką frontu ideologicznego” powstały nowe, ogromnie istotne problemy, z którymi oświata niepubliczna musi się zmierzyć np. przeciwstawienie się „wyścigowi szczurów”, przełamywanie barier społecznych, tolerancja, wyrównywanie szans, oraz że nadal aktualne jest zdanie, które towarzyszy jej pracy od kilkudziesięciu lat: „Rób swoje i nie oglądaj się”.

Konferencję, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Marszałka Sejmu, zorganizowały: Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Przymierze Rodzin, Federacja Inicjatyw Oświatowych oraz Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Z naszej Szkoły w Konferencji wzięła udział Marzenna Zapalska – prezes Koła nr 26 STO oraz Beata Wiśniewska-Tomczak – dyrektor szkoły.

 

Beata Wiśniewska-Tomczak

 

 

 

 


Galeria | Archiwum