Terminy dni otwartych 2019/2020

Dni otwarte (zebrania z wychowawcami, rozmowy indywidualne z nauczycielami) zwyczajowo będą odbywać się w pierwszą środę miesiąca.


Na pierwszy dzień otwarty zapraszamy 2 października 2019 r. - godzinę spotkania podadzą wychowawcy.

Informacje nt. godzin rozmów indywidualnych zostaną wywieszone w poniedziałek 30 września 2019 r. na tablicy informacyjnej.

Kolejne terminy dni otwartych to 6 listopada i 4 grudnia 2019 r.


Galeria | Archiwum