Marzec 2019

                    

REKRUTACJA DO NOWEJ KLASY 4 NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - składanie dokumentów do 18 marca 2019 - szczegóły tutaj.

1 marca

II Próbny Egzamin w kl. 8 (WSiP)

1 marca

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia, udział 25 uczniów z kl. 1, 3, 6, 7, 8, III G – odp. nauczyciele matematyki

2 marca

Spotkania kwalifikacyjne do kl. 1 (sobota) – odp. p. Dyrektor

4 marca

Kl. 2 – wyjście do Zamku Królewskiego - Legendy Warszawy - Bazyliszek, godz. 10.45 - odp. p. Anna K.-Z.

5 marca

Konkurs jęz. ang. Fox, godz. 9.00 kl. 4-7, godz. 11.50 kl. 8 i IIIG – odp. angliści

5 marca

IX Szkolny Konkurs Recytatorski, godz. 14.00 – odp. p. Anna Ł. i p. Dyrektor

7 marca

Konkurs Max Matematyczny, udział 14 uczniów z kl. 3-7 i III G – odp. nauczyciele matematyki

12 marca

_____

14 marca

Konferencja dla dyrektorów na temat egzaminu w gimnazjum i egzaminu ósmoklasisty, godz. 9.00 – org. OKE, udział p. Dyrektor

_______________________

Konferencja "Depresja u dzieci i młodzieży" - godz. 10.00-14.45 - udział p. Dyrektor

15 marca

Konkurs Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej – Olimpus, godz. 8.55 – odp. p. Tomasz W.

15 marca

Dźwiękowe poranki – muzyczny projekt edukacyjny w Mazowieckim Instytucie Kultury – udział kl. 1-3 godz. 10.30, kl. 4-6 godz. 12.00.

15-16 marca

Konferencja naukowa w Gdańsku „Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?” – udział p. Dominiki D.-M.

18 marca

Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej dla kl. 3, hala sportowa KS Przyszłość, ul. Rybnicka 25, godz. 8.00-15.00 – odp. p. Tomasz W.

18 marca

Ostatni dzień składania podań kandydatów do nowej klasy 4

18-19 marca

Rekolekcje wielkopostne (dla grup katechetycznych) – kl. 1-4 godz. 9.00-10.30, kl. 5-8 godz. 10.30-12.00

19 marca

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klasy 1 na r. szk. 2019/20

19 marca

Zebranie informacyjne dla kandydatów do nowej kl. 4 na r. szk. 2019/20 – odp. p. Dyrektor

21 marca

Konkurs Kangur Matematyczny, godz. 9.00, udział 42 uczniów – odp. p. Anna B.

------

Konkurs Chemiczny - Olimpus - odp. p. Ewa K.-Z.

21 marca

Kl. 3 w Centrum Pieniądza NBP na zajęciach "Nasz polski złoty" - odp. p. Beata G.-Sz., p. Karolina L.

22 marca

Kl. 4 - wyjście do muzeum POLIN – odp. p. Ewa M.

22 marca

Kl. 2 w Teatrze Kwadrat – warsztaty teatralno-naukowe: Muzyka + Matematyka – odp. p. Anna K.-Z.

23 marca

Spotkania kwalifikacyjne dla kandydatów do nowej kl. 4 na r. szk. 2019/20

25 marca

Gala IX Szkolnego Konkursu Recytatorskiego, sala MIK ul. Elektoralna 12, godz. 11.00; występują wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie, na widowni zasiądą pozostali uczniowie kl. 1-7 – odp. p. Anna Ł. i p. Dyrektor

25 marca

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Lwiątko, udział 10 uczniów z kl. 7, 8, III G – odp. p. Anna B.

25 marca

Kl. 2 w Zamku Królewskim – Legendy Warszawy – Syrenka, godz.  9.00 – odp. p. Anna K.-Z.

27 marca

------

28 marca

Warsztaty "Praca z uczniem z nadmiernymi trudnościami w uczeniu się matematyki", org. MSCDN - udział p. Anna K.-Z, p. Sylwia M.-P.

------

Konferencja "Jak zmieniają się trudne zachowania u dzieci i młodzieży", Uniwersytet SWPS - udział wych. kl. 7 i 8 oraz p. Dyrektor


Galeria | Archiwum