Nowy Zarząd SKT nr 26

 

W dniu 11 marca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, na którym dokonano wyboru nowego Zarządu, który w tym samym dniu ukonstytuował się, w składzie:

Marzenna Zapalska – prezes

Urszula Creamer – wiceprezes

Anna Czamarska – sekretarz

Barbara Bajorek – skarbnik

Katarzyna Michalska

Paweł Siekierzyński

 

Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej SKT nr 26 STO w składzie:

Bożena Bratkowska

Joanna Kosmalska

Andrzej Świetlik

 

Delegatami STO na IX Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zostały wybrane:

Beata Wiśniewska-Tomczak

Marzenna Zapalska

 


Galeria | Archiwum