Góra Grosza

               

 

 

Monety można wrzucać do oznakowanych pojemników

 przy sekretariacie i w świetlicy (w dn. 26 XI 2018 – 21 XII 2018).

 

 Zebrane fundusze zostaną przekazane Towarzystwu Nasz Dom.

 

Do udziału w akcji zachęca klasa 1 J

 

 Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

 

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!


Galeria | Archiwum