Terminy dni otwartych i rad nauczycieli 2018/2019

miesiąc

Dni otwarte

Rady Nauczycieli

wrzesień

12.09.2018

Spotkanie wychowawcy kl. 1 z rodzicami

·    26.09.2018

październik

3.10.2018

·    24.10.2018

listopad

7.11.2018

·    28.11.2018 - RN/ lub rada szkoleniowa

grudzień

5.12.2019

·    17.12.2018  - przekazanie przewidywanych ocen na I semestr

·    do 20.12.2018 – składanie podań na wyższą ocenę

 

styczeń

nie ma

·    09.01.2019 - RN klasyfikacyjna kl. 4-8 SP i III G

·    16.01.2019 - RN klasyfikacyjna kl. 1-3 SP

·    23.01.2019 - RN zatwierdzająca w SP i G

 

luty

13.02.2019 podsumowanie semestru, spotkanie z wychowawcami

·    20.02.2019 – RN podsumowująca I semestr

marzec

nie ma

·    27.03.2019 – RN lub rada szkoleniowa

kwiecień

03.04.2019

nie ma

maj

8.05.2019

·    nie ma

·    20.05.2019 – przekazanie przew. ocen na koniec roku

·    do 23.05.2019 – składanie podań na wyższą ocenę

czerwiec

nie ma

·    03.06.2019 – RN klasyfikacyjna 1-3 SP

·    05.06.2019 – RN klasyfikacyjna 4-8 SP i III G

·    12.06.2019 – RN zatwierdzająca 1-6 SP

·    14.06.2019 – RN zatwierdzająca kl. 7-8 i III G


Galeria | Archiwum