Warszawa, 21 sierpnia 2009 r.

 

Szanowni Państwo,

Witamy i zapraszamy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które odbędzie się

1 września 2009 r.

Rok szkolny rozpoczniemy o godz. 12.00. Spotykamy się w klasach o   godz. 11.45. Wszystkich uczniów prosimy o punktualne przybycie i stroje galowe.

 

           W roku szkolnym 2009/2010 wychowawcami klas w Społecznej Szkole Podstawowej nr 16 STO będą:

                        kl. 1  p. Sylwia Mroczek-Poniatowska 

                        kl. 2  p. Anna Komorowska-Zaremba

                        kl. 3  p. Beata Górka

                        kl. 4  p. Grażyna Kańska

                        kl. 5  p. Ewa Markiewicz

                        kl. 6  p. Agnieszka Nowińska-Samsel

 

          W czasie wakacji zostały przeprowadzone w szkole zaplanowane prace remontowo-inwestycyjne:

·         zakupiono tablicę interaktywną, zainstalowano ją w pracowni językowej Puchatek.

·         pomalowano 8 klas, 2 korytarze (wyjęto zbędne framugi), 2 klatki schodowe, 2 toalety, sekretariat, Puchatek, pracownię biologiczną, świetlicę, salę sportową, pracownię plastyczną,

·         poprawiono wentylację w klasie 4,

·         wycyklinowano parkiet w kl. IIG, Puchatku, sali sportowej i świetlicy i pokryto je lakierem,

·         wymieniono drzwi w pracowni biologicznej i plastycznej,

·         wymieniono około 80 m2 wykładzin podłogowych na parterze od wejścia głównego do wejścia środkowego na jakościowo lepsze wykładziny firmy Gamrat,

·         wymieniono nawierzchnię na boisku do koszykówki na trawę oraz zamontowano nowy kosz,

·         zakupiono nowe ławki do dwóch klas gimnazjalnych.

 

Informacje  organizacyjne:

·         Wicedyrektorem w SP i G (do spraw administracyjno-finansowych) od 1 września 2009 roku jest p. Agnieszka Nowińska-Samsel.

·         Sekretariat prowadzi p. Katarzyna Góral / p. Kinga Jackl

·         Księgowość będzie prowadzona przez biuro księgowe.

·         Kasa będzie czynna w poniedziałek i środę w godz. 8.00-11.00 oraz we wtorek i

            czwartek w  godz. 14.00-17.30, kasjerką jest  p. Stanisława  Tężyńska.

·         Uprzejmie informujemy, że w pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/10 opłata miesięczna za naukę nie uległa zmianie i wynosi 1150 zł. (za każde następne dziecko 1095 zł.) Opłaty wnosimy do 5 dnia każdego miesiąca na konto Zespołu Szkół nr 16 STO w PKO BP IX O/Warszawa nr

  81 1020 1097 0000 7002 0104 2738 tytułem czesne.

·         Szkoła funkcjonuje w godzinach 7.30-17.30.

·         Plan zajęć uczniowie otrzymają 1 września.

·         Nauczyciel  pełni  poranny dyżur w świetlicy  w  godz. 7.30-8.50 (bardzo prosimy, aby wszystkie dzieci przebywające  w  szkole  od godz. 7.30 schodziły  do  świetlicy).

·         Zajęcia  dydaktyczne  rozpoczynają  się  o  godz. 9.00,  w  starszych  klasach  o  godz. 8.10.

·         Przerwa  obiadowa  jest w godz. 13.30-14.00.

·         Świetlica  działa  w  godz. 14.00-17.30.

·         Sekretariat  będzie  czynny  codziennie  w godz. 8.00-16.00.

·         Dyrektor zaprasza  Rodziców  w  każdy poniedziałek  w  godz. 15.00-17.00.

·         W ramach godzin WF uczniowie SP i G będą uczęszczać na zajęcia nauki pływania na basen Foka przy ul. Esperanto 5. Uczniowie kl. 5. 6 SP będą uczęszczać na zajęcia sportowe w hali sportowej przy ul Redutowej 37. Zajęcia na basenie i w hali sportowej rozpoczynają się od dnia 7 września 2009 r. Prosimy o pilne dostarczenie do sekretariatu szkoły zaświadczeń o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w tych zajęciach przez dziecko lub zwolnienia lekarskiego.

Szczegółowe informacje na temat terminów zajęć przekażą Państwu wychowawcy klas.

·         Kontynuujemy współpracę z amerykańską szkołą komputerową „FUTUREKIDS” (zajęcia informatyki dla uczniów w klasach 5-6 SP). Zajęcia prowadzi p. Michał Hordejuk.

·         Podręczniki szkolne do języka angielskiego dla uczniów SP i G są zamówione przez nauczycieli.

·         Od 1 września sekretariat prowadzi zapisy na obiady, które będą dostarczane przez firmę EDUSERVICE. Obiady 3 daniowe są w cenie 12,00 zł./szt. Szkoła potwierdza ostateczną ilość obiadów na jeden dzień roboczy przed dostawą. W przypadku, gdy do godziny 10.00 nie zostanie potwierdzona wielkość dostawy, dostarczone są ilości posiłków z poprzedniego zgłoszenia i dlatego prosimy o zgłoszenie ewentualnej rezygnacji z obiadu dzień wcześniej (wtedy będziemy mogli zwrócić koszty). Opłaty za obiady przyjmuje kasa szkoły do piątego dnia (można również wpłacać na konto) każdego miesiąca. Obiady będą wydawane od 2.09.2009 r.

·         Przypominamy, że w szkole istnieje fundusz stypendialny. Wszystkich Rodziców zainteresowanych otrzymaniem dla dziecka stypendium prosimy o składanie podań w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 22.09.2009 r. Przed złożeniem podania proszę zapoznać się z regulaminem komisji stypendialnej i koniecznie złożyć oświadczenia według wzoru PIT-2C.

·         Spotkania z Nauczycielami (dzień otwarty) będą odbywać się w każdą pierwszą środę miesiąca.
Na pierwszy dzień otwarty zapraszamy 7 października 2009 r.

·         Rodziców z klas 1-3 o godz. 17.00

·         Rodziców z klas 4-6 o godz. 17.30.

Kolejne terminy dni otwartych to 4 listopada i 2 grudnia 2009 r.

 

 

Pozdrawiamy Państwa serdecznie

i życzymy nam wszystkim dobrego, obfitującego w sukcesy, sympatycznego roku szkolnego

 

Prezes  SKT nr 26 STO:    Marzenna Zapalska

Dyrektor SSP nr 16 STO i SG nr 16 STO: Beata Wiśniewska-Tomczak

 


Galeria | Archiwum