Konferencja „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”

Budząca się Szkoła to inicjatywa, która propaguje i wspiera transformację kultury szkolnej.  Szuka alternatywy dla pruskiego modelu edukacji, mówi o potrzebie zmiany dominującej funkcji podawczej, nawet jeśli jest ona oparta o nowe media,  na rzecz samodzielności w zdobywaniu wiedzy do celów praktycznych, wynikających z potrzeb młodych ludzi.

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Ruch Budzącej się Szkoły „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”.  Konferencję rozpoczął wykład Margret Rasfeld „Zaufanie, autonomia, kreatywność i aktywność kluczem do rozwijania potencjału”. Margret Rasfeld jest jedną z twórczyń idei budzących się szkół i długoletnią dyrektorką szkoły w Berlinie wykorzystującą założenia nowej edukacji. Pokazała w niej, że szkołę można i powinno się zmieniać w oparciu o wiedzę z neurobiologii, bazując na odpowiedzialności i samodzielności uczniów oraz partnerskie relacje i interakcje między uczniami i nauczycielami. Towarzyszy temu m. in. zmiana myślenia o przestrzeni szkolnej, modyfikacja formuły zajęć, wykluczenie lub znaczne ograniczenie oceniania poprzez stopnie.

Istotne i całościowe zmiany w szkolnictwie na pewno nie będą szybkie i rewolucyjne, ale myślenie o nich i sukcesywne wdrażanie jest niezwykle potrzebne i bezpośrednio naszym dzieciom, i w kontekście szerszym – społeczeństwu.

Anna Grzywacz, nauczyciel języka polskiego


Galeria | Archiwum