XXIII Konferencja Programowa STO

                

XXIII Konferencja Programowa STO za nami.

Dla nas rozpoczęła się wizytą dyrektorów i prezesów szkół STO z Poznania, Częstochowy, Kołobrzegu i Gdańska, którzy uczestniczyli w zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy i Filozofii - bardzo dziękuję grupie klubowiczów z klasy 6 i klasie II G oraz p. Dominice Depcie-Marel i p. Annie Baran za przygotowanie i poprowadzenie zajęć. Spotkanie było również okazję do interesującej rozmowy i wymiany doświadczeń.

Gala Konferencji odbyła się w eleganckich wnętrzach Centralnej Biblioteki Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu. Centralnym punktem programu było wręczanie państwowych odznaczeń, medali KEN. Otrzymały je m. in. dwie nasze znakomite nauczycielki – Pani Dominika Depta-Marel i Pani Ewa Markiewicz oraz Pani Profesor Elżbieta Putkiewicz z Wydziału Pedagogicznego UW – dla wielu pokoleń adeptów naszego zawodu wielki autorytet. Złote i srebrne odznaki STO uzyskali najwybitniejsi przedstawiciele naszego środowiska oraz osoby związane z STO, których działalność wspomaga i buduje nasze stowarzyszenie.

Zebrani wysłuchali znakomitego wykładu inauguracyjnego pana prof. dr. hab. Łukasza A. Turskiego pt. „Jedno, co warto, to uczyć się warto” (dostępny na Facebooku), licznych wystąpień, m.in. Prezesa STO p. Zygmunta Puchalskiego, jednego z założycieli STO – wieloletniego Prezesa naszego stowarzyszenia p. Wojciecha Starzyńskiego, wiceprezydenta m.st. Warszawy p. Włodzimierza Paszyńskiego. Całość wspaniałej uroczystości uświetnił koncert uczniów, wielokrotnie nagrodzonych na konkursach muzycznych,  ze szkoły muzycznej w Tymbarku oraz energetyczny występ uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkoły w Poznaniu.

Kolejne dwa dni to wykłady, warsztaty, debata oksfordzka i bardzo inspirujące spotkania kuluarowe.

Jako znakomity został odebrany wykład prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera „Ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie”. Oto kilka najważniejszych tez z wykładu Pana Profesora:

·         dobra edukacja musi być budowana na wartościach – odpowiedzialności, współpracy, szacunku i zaufaniu

·         musimy nauczyć uczyć się – dzięki temu będziemy mogli dać sobie radę z gwałtownie zmieniającą się rzeczywistością

·         dzieci powinny mniej oglądać, za to więcej czytać, biegać i mieć stały kontakt ze sztuką (koncepcja Artful Learning), ponieważ badania wykazały, że u dzieci, które autentycznie i regularnie uczestniczą w zajęciach artystycznych, następuje poprawa uwagi, postrzegania przestrzennego, wyników z matematyki

·         wg Pana Profesora istotą NKU – Nowej Kultury Uczenia się jest pielęgnowanie wyobraźni w świecie nieustannych zmian oraz odwrócenie typowo szkolnej sytuacji – ocena nie odpowiedzi, ale pytań zadawanych przez uczącą się osobę

·         niezbędne w procesie dydaktycznym jest włączenie zaangażowania, pasji i emocji (zarówno ze strony uczących jak i nauczanych)

·         istotną sprawą jest kształcenie u dzieci kompetencji miękkich

·         szkoła z miejsca nauczania powinna przekształcać się w przyjazne środowisko uczenia się

Z kolei dr Maciej Jakubowski, dyrektor ds. naukowych Fundacji Evidence Institute, przedstawił wyniki badania „Kompetencje dla przyszłości 2018”.

Wg powyższego badania kompetencji przyszłości to:

- umiejętności ogólne

- umiejętności miękkie

- umiejętności cyfrowe – w tym umiejętność wyszukiwania informacji, rozumienia działania komputera, bezpiecznego zachowania w sieci

- języki obce – głównie angielski

- umiejętność samodzielnego uczenia się przez całe życie

Ważny wniosek, który możemy wykorzystać w codziennej pracy, to ten, że – jak wykazały badania – zadanie pracy domowej jest skuteczną metodą nauki, ale pod warunkiem, że będzie zawierała informację zwrotną dla ucznia.  

Wzięliśmy również udział w debacie oxfordzkiej oraz pracowaliśmy warsztatowo w grupach, dyskutując m.in. na temat roli STO jako obywatelskiej organizacji wobec stojących przed nami problemów oraz wyzwań, trendów i zmian w edukacji.

Ostatni dzień to czas na podsumowanie, dyskusje o zadaniach na kolejne lata – tu najważniejsze punkty to starania o utrzymanie wysokiej jakości naszych szkół, poszukiwanie nowej formuły zachęcenia młodych nauczycieli i rodziców do włączenia się w pracę na rzecz stowarzyszenia. Korzystając z możliwości spotkania w tak znakomitym gronie, odbyło się również szereg spotkań i rozmów na temat funkcjonujących w naszych szkołach programów i rozwiązań.

Nie zabrakło też kulturalnych wydarzeń – w sobotę obejrzeliśmy w Teatrze Wielkim Operze Narodowej „Jezioro Łabędzie”, w niedzielę zwiedziliśmy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Konferencja była naprawdę bardzo interesująca, budująca nasze środowisko, wykłady i zajęcia były znakomite i inspirujące do przemyśleń.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom z naszego środowiska, które włączyły się w przygotowanie wizyty i spotkań z gośćmi – p. Dyrektor Agnieszce Nowińskiej-Samsel, uczniom klasy 6 i II G, p. Dominice Depcie-Marel i p. Annie Baran, p. Kindze Jackl , p. Marzenie Piotrowskiej oraz p. Irenie Downarowicz. Dziękuję również p. Annie Grzywacz i p. Magdzie Cegłowskiej-Lewińskiej za przygotowanie plakatu promującego naszą szkołę. Nasz rodzic pan Mariusz Jastrząb umożliwił uczniom ze szkoły w Tymbarku zwiedzanie Muzeum Polin oraz pięknie oprowadził po wystawie grupę dyrektorów i prezesów w czasie niedzielnej wizyty w muzeum. Najserdeczniej za to dziękujemy!

 

 

Beata Wiśniewska Tomczak                            Marzenna Zapalska

Dyrektor Szkoły                                             Prezes SKT nr 26 STO

 

 

 


Galeria | Archiwum