Program nauki w Zespole Szkół wykracza poza podstawy programowe określone przez MENiS. 

Od drugiej klasy szkoły podstawowej dzieci mają 5 godzin języka angielskiego tygodniowo (w klasie pierwszej - 4 godziny), rozszerzony program języka polskiego i matematyki, gimnastykę korekcyjną.

Od czwartej klasy szkoły podstawowej dzieci mogą wybierać wśród zajęć fakultatywnych, służących pogłębieniu wiedzy z danego przedmiotu. Mogą również korzystać z pomocy na zajęciach wyrównawczych.

Po południu szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla klas 1-3 i 4-8: szachy, warsztaty plastyczne, koło logicznego myślenia, zajęcia sportowe czy kulinarne. Funkcjonuje również Klub Młodego Odkrywcy (patrz: założenia KMO) prowadzony pod patronatem Centrum Nauki KOPERNIK.

Lekcje etyki są prowadzone w szkole metodą Lipmana "dociekań filozoficznych z dziećmi". 

Materiał videonotacje.

Zajęcia WF odbywają się na basenie (raz w tygodniu)  i w nowoczesnej hali sportowej od 5 klasy SP i w G.

Wszystkich uczniów obowiązują zasady zawarte w Składzie Zasad Uczniowskich


Galeria | Archiwum