Wrzesień 2017

                   

UWAGA: piknik jesienny pod hasłem ZADBAJMY O NASZĄ PLANETĘ jest przełożony na 30 września.

4 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 – godz. 12:00.

Spotkanie z wychowawcami w klasach – godz. 11:30.

6 września

Spotkanie warszawskiego środowiska szkół STO, godz. 16.00 – udział p. Dyrektor

6 września

Spotkanie wychowawcy kl. 1 z rodzicami, godz.16.00 – odp. p.  A. Komorowska-Zaremba

11 września

Wyjście integracyjne kl. 7 – odp. p. T. Wójcik, p. J. Jaworska

13 września

Rada Nauczycieli ZS, godz. 16.00 – odp. p. Dyrektor

13 września

(zmiana terminu)

Kl. 2 – wyjście do Teatru Lalka na „Wakacje Mikołajka” – odp. p. Górka-Szczepanek

15-17 września

Międzynarodowa konferencja anglistów IATEFL w Bielsku-Białej
– udział p. J. Jaworskiej, p. E. Markiewicz, p. G. Kańskiej

19 września

Kl. 3 – warsztaty artystyczne Akcja Labirynt w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia (ul. Grochowska 272), godz. 8-14 – odp. p. S. Mroczek-Poniatowska

19-20 września

Międzynarodowa konferencja Intersafe, Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w internecie – udział p. M. Cegłowskiej-Lewińskiej, p. G. Kańskiej, p. B. Wiśniewskiej-Tomczak

20 września

Wywieszenie informacji nt. zajęć rozwijających zainteresowania
– odp. p. Dyrektor

22 września

Kl. 1-3 – całodniowa wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Wymysłach, warsztaty „Wielki rwetes u Basi” – odp. p. A. Komorowska-Zaremba, p. B. Górka-Szczepanek, p. S. Mroczek-Poniatowska

22-30 września

Lekcje w ramach XXI Festiwalu Nauki – odp. p. A. Baran

!!! 30 września !!!

Piknik jesienny pod hasłem ZADBAJMY O NASZĄ PLANETĘ (przełożony z 23 września)

25 września

Początek fakultetów i zajęć rozwijających zainteresowania uczniów


Galeria | Archiwum