Koniec zajęć dodatkowych w r. szk. 2016/2017

W maju kończą się w naszej szkole zajęcia dodatkowe (koła, fakultety, warsztaty, konsultacje i wyrównawcze).
Kontynuujemy jedynie koła sportowe do 14 czerwca oraz te lekcje wyrównawcze, na których uczniowie będą poprawiać ostatnie sprawdziany (szczegóły u nauczycieli przedmiotów).


Galeria | Archiwum