Wyniki konkursu plastycznego „PORTRET DAMY nie tylko Z ŁASICZKĄ”

Szanowni Państwo,

w dniu 4.05.2017 r. komisja w składzie:

·         Beata Wiśniewska-Tomczak – dyrektor szkoły,

·         Zofia Irena Downarowicz – plastyk,

·         Magdalena Cegłowska-Lewińska – historyk sztuki,

·         Emil Pajnowski – nauczyciel plastyki

dokonała wyboru 28 spośród 602 prac nadesłanych na konkurs pt. „PORTRET DAMY nie tylko Z ŁASICZKĄ” z 52 warszawskich szkół i placówek oświatowych.

Doceniając swobodną interpretację tematu, inspirowaną portretem DAMY Z ŁASICZKĄ Leonarda Da Vinci, walory plastyczne, estetyczne i techniczne, jury zdecydowało o przyznaniu trzech równorzędnych nagród w obu kategoriach wiekowych: 6-9 lat i 10-12 lat.

Oto lista laureatów:

 

Nagrody w kategorii 6-9 lat

1.      Mateusz T., lat 9, Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49

2.      Hania A., lat 8, Dom Kultury „Rakowiec”

3.      Antoni B., lat 8, Szkoła Podstawowa nr 195

Wyróżnienia w kategorii 6-9 lat

4.       Wojciech K., lat 9, Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49

5.       Mateusz W., lat 8, Szkoła Podstawowa nr 115

6.       Pola S., lat 8, Szkoła Podstawowa nr 205

7.       Urszula B., lat 8, Szkoła Podstawowa nr 16

8.       Alicja P., lat 8, Dom Kultury „Rakowiec”

9.       Nina K., lat 9, Magazyn Sztuki – filia Ośrodka Kultury Ochota

10.   Matylda Ł., lat 9, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO

Nagrody w kategorii 10-12 lat

11.    Michał D., lat 10, Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49

12.    Aleksander Z., lat 10, Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49

13.   Hanna I., lat 12, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO

 

Wyróżnienia w kategorii 10-12 lat

14.    Michał Ch., lat 10, Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49

15.   Mateusz K., lat 10, Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49

16.    Jan Sz., lat 10, Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49

17.    Daniel N., lat 10, Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49

18.    Anna K., lat 11, Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49

19.    Helena G., lat 10, Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49

20.    Aleksandra M., lat 10, Szkoła Podstawowa nr 202

21.    Julia M., lat 11, Szkoła Podstawowa nr 298

22.    Marta S., lat 11, Szkoła Podstawowa nr 127

23.   Wojciech D., lat 12, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO

24.    Klara S., lat 11, Szkoła Podstawowa nr 34

25.    Matylda P., lat 10, Szkoła Podstawowa nr 33

26.    Gabriela W., lat 11, Szkoła Podstawowa nr 293

27.    Oliwia B., lat 10, Szkoła Podstawowa nr 114 z oddziałami integracyjnymi

28.    Tymoteusz N.-D., lat 11, Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi

 

Ponadto komisja postanowiła przyznać nagrodę specjalną nauczycielowi – Panu Damianowi Sołtykiewiczowi ze Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 49 w Warszawie – za zestaw pięknych prac zgłoszonych na konkurs oraz wyróżnić Panią Annę Kordys ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 STO w Warszawie za wzorowe estetycznie zaprezentowanie wypowiedzi plastycznych swoich podopiecznych.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i nauczycielom za zaangażowanie i udział w naszym konkursie!

Laureatów (osoby nagrodzone i wyróżnione) wraz z opiekunami oraz wszystkie zainteresowane osoby niebawem powiadomimy o terminie wernisażu na naszej stronie www.szkola16sto.pl w zakładce: bieżące.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Organizatorzy z SSP nr 16 STO


Galeria | Archiwum