"Laptop w każdej klasie"

Szanowni Państwo,

po wielu staraniach i przy znaczącym wkładzie finansowym udało nam się zrealizować postulat „Laptop w każdej klasie”. Teraz każda sala oraz świetlica są już wyposażone w dodatkowy sprzęt. Dzięki temu nauczyciele nie muszą nosić urządzeń ze sobą, rezerwować ich z wyprzedzeniem czy uzupełniać obecności po lekcji.

Inwestycja została sfinansowana przez organ prowadzący szkołę – Samodzielne Koło Terenowe nr 26 STO z kwoty powstałej w ramach 1%. Bardzo dziękujemy!

Beata Wiśniewska-Tomczak

Dyrektor szkoły


Galeria | Archiwum